rijūnas

rijūnas
1 rijūnas sm. banginis: Didžiausios žuvies, rijūnu vadintos I. Levus ir rijūnus po kojų pamina I.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • rijūnas — 2 rijū̃nas, ė smob. (2) DŽ, ryjū̃nas K; H175, R, MŽ195, Sut, N, RBMt11,19, Všk menk. kas daug valgo, geria, kamšlys, ėdūnas, rajūnas: Kurs ryna iš godumo, kad burna plyšta, vadinas rijū̃nas J. Rijū̃nas ryna, neveizdėdamas kitų J. Ar manai, kad aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rijūnas — rijū̃nas, rijū̃nė dkt. Nepasótinamas rijū̃nas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • arkliavėdaris — arkliavėdãris, ė smob. (2) šnek. kas daug suvalgo, besotis, rijūnas: Prakeiktas arkliavėdãris – niekur anas neprivalgo Sdk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girtuoklis — girtuõklis, ė smob. (2) K, Š; R kas girtauja, dažnai pasigeria: Kursai geria, tas girtuõklis, kurs negeria, tas šykštuoklis J. Tas žmogus koks rijūnas ir vyno girtuoklis NTMt11,19. Už girtuoklio nuejus, nežinosi, kada aušta, kada temsta Prng.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girtuoklė — girtuõklė sf. (2) 1. scom. SD250 girtuoklis: Aš ne toks girtuõklė Brž. Rijūnas ir girtuoklė BtMt11,19. Tas sūnus mūsų yra ... girtuoklė MP64. Girtuoklės ... negal būt ižganyti DP227. 2. J, K, LBŽ bot. viržinių šeimos augalas, girtė, vaivoras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kamšlys — 1 kamšlỹs, ė̃ smob. (4) K, BŽ445, J.Jabl, Všk, Šv, Svn, Št; MŽ, MŽ2124, M, Blv kas daug valgo, besotis, rijūnas: Kamšlỹs, kurs juodą baltą kemša, t. y. ėda J. Iš tavęs geras kamšlỹs Skr. Nemažas kamšlỹs: kemši i kemši šnypštuodamas Ll. Toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pilvapenys — pilvapenỹs, ė̃ smob. (34b) BŽ569, (3b) NdŽ, pilvãpenis, ė (1) Skr 1. SD243, R313, MŽ419, I kas daug valgo, geria, rijūnas: Tokių pilvapenių̃, klepojančių ir begėdžių, ir nū yr dvarai pilni DP160. Veikiaus priima alkstančius, trokštančius ...,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pragaras — prãgaras sm. (3b), (1) Dk 1. SD247, P, I, M.Valanč, D.Pošk bažn. tikinčiųjų įsivaizdavimu amžinų kančių vieta po mirties: Tarsi visos pragaro dvasios išlindo iš urvų, suskrido tarp kalnų ir dabar kaukia, švilpia ir juokias J.Bil. Man ir pragare… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pragomeris — pragomẽris, ė smob. (2) Mrj kas daug ir godžiai valgo, rijūnas: Pragomẽri, palik i kitiem, ne tik tu vienas nori! Ldvn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prajėva — (= praėva < praėdva?) scom. (1) Vlk rijūnas, apsirijėlis: Gana tau valgyt, tu prajėva! Vrn …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”